EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in uw leven. Een deel van de mensen die dit overkomt verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten die niet van zelf overgaan. U merkt dat u prikkelbaar bent, u slaapt slecht of hebt last van nachtmerries. Overdag merkt u dat herinneringen aan de zeer ingrijpende gebeurtenis zich blijven opdringen, zonder dat u hier controle over heeft. U worstelt met gevoelens van angst, boosheid, verdriet, machteloosheid of paniek. U kunt snel van dingen of situaties schrikken. En u heeft de neiging bepaalde situaties of locaties te vermijden. Het kan ook zijn dat u het gevoel heeft dat mensen onbetrouwbaar zijn. Als u veel van deze klachten herkent, en de klachten zijn ontstaan als gevolg van een akelige gebeurtenis (of meerdere) is het mogelijk dat u Post Traumatische Stress (PTSS) klachten heeft ontwikkeld. Ik zal dit met u in de intake bespreken.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een psychologische, kortdurende behandeling, die ingezet kan worden als u klachten blijft houden na de ingrijpende gebeurtenis. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een inbraak of overval, mishandeling of (seksueel) geweld, een bedrijfsongeval, seksueel misbruik, een beet door een hond of een bevallingstrauma. Ook als u gepest bent, een negatief zelfbeeld heeft, of weinig zelfvertrouwen heeft kan EMDR ingezet worden. Dit geldt ook voor diverse angstklachten en chronische pijn.

Werkwijze

In het eerste gesprek, het intakegesprek, is het belangrijk dat ik een goed beeld krijg van uw klacht. Ik bekijk ook of EMDR wel de beste techniek is voor u om van uw klachten af te komen. EMDR is in korte tijd erg populair geworden, echter is EMDR geen ‘wondertechniek’ die voor alle klachten werkt. Het kan soms verstandiger zijn met andere technieken te werken. Als EMDR de beste techniek is voor uw klacht zullen we de relevante gebeurtenissen kort op een rijtje zetten zodat ze later gebruikt kunnen worden.

In de eerste EMDR-sessie zal ik u vragen aan de gebeurtenis terug te denken met bijkomende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de ingrijpende gebeurtenis te verzamelen, daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal u dan vragen opnieuw aan de gebeurtenis te denken in combinatie met de afleidende stimulus. In de meeste gevallen is dat mijn hand, het kan ook een lichtbalk of koptelefoon zijn met geluiden die afwisselend links en rechts worden aangeboden.

Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series). Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal u dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang of gevoelens en lichamelijk sensaties. Ik zal u dan vragen u te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt. Regelmatig zal ik u vragen om uw gevoel qua intensiteit op een schaal te zetten van 0 tot 10. U merkt dan tijdens de sessie zelf al dat de intensiteit afneemt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er in stapjes toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat het beeld verandert of dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Het gevolg hiervan is dat de ingrijpende gebeurtenis steeds meer een plek krijgt in uw levensgeschiedenis. Op deze manier wordt er, veelal in een beperkt aantal sessies, gewerkt aan uw klacht tot deze volledig en voelbaar verwerkt is.

Op mijn contactpagina kunt u een patiëntenfolder, uitgegeven door de EMDR-vereniging, downloaden.