Behandelingen

Werkwijze.

In de behandeling vind ik het belangrijk zoveel mogelijk op uw klachten en hulpvraag af te stemmen. Daarbij ga ik op een praktische, actieve manier te werk waarbij de focus ligt op het hier en nu. Ik gebruik daarbij verschillende therapievormen.

De individuele behandeling bestaat uit de intakefase (diagnostiek) en de behandelfase. De intakefase bestaat uit een of twee gesprekken en het afnemen en bespreken van een of enkele psychologische vragenlijsten. Op basis hiervan maak ik samen met u een behandelplan met hierin voorstel van therapie en inschatting duur van de behandeling. De behandelsessies duren 45-60 minuten en starten meestal in een frequentie van eenmaal per week. Bij EMDR worden regelmatig dubbele sessies gepland (90 minuten). Tussen de sessies door wordt van u verwacht dat u huiswerkopdrachten maakt. Gemiddeld zijn 10 sessies voldoende om de klachten te laten verminderen en/of weer zelf verder te kunnen.

Behandelaanbod.

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen veel impact hebben op uw leven. Een deel van de mensen die dit overkomt ontwikkelt psychische klachten die niet van zelf overgaan. Vaak gaat het om herinneringen aan de zeer ingrijpende gebeurtenis die zich blijven opdringen, zoals herbelevingen of flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrikachtigheid of prikkelbaarheid. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een psychologische, kortdurende behandeling, die ingezet kan worden als u klachten blijft houden van de ingrijpende gebeurtenis. EMDR kan soms ook als behandeling ingezet worden bij andere klachten, zoals angstklachten of chronische pijn.

Voor uitgebreidere informatie over EMDR verwijs ik u graag naar deze pagina.

Mindfulness

Mindfulness gaat over leven met aandacht in het hier en nu. Veel mensen leven veel in hun hoofd of vanuit hun hoofd. Mensen piekeren over de toekomst of denken over het verleden en vergeten te leven in het nu. Dit kan allerlei klachten veroorzaken zoals stress, piekeren, niet lekker in uw vel zitten of gevoel geleefd te worden.

Voor mindfulness is training nodig. U leert bewust op te merken in plaats van voorbij te gaan en te leven op de automatische piloot. Met mindfulness leeft u intenser en bewuster. Hierdoor merkt u stressprikkels eerder op en heeft u de keuze om met gedachtenpatronen die niet behulpzaam zijn anders om te gaan. Door vaker uw aandacht te sturen, leert u afstand te nemen van de spinsels in uw hoofd. Dit leidt tot beter concentreren, makkelijker ontspannen en een rustiger geest.

Een behandeling kan volledig uit mindfulness bestaan of als onderdeel van ons behandelplan. Heeft u op dit gebied wensen, geeft u dit alstublieft aan bij ons intakegesprek.

ACT

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een therapievorm die mensen leert zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn. ACT helpt mensen op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden.

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Het doel van ACT is dus het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen.

Wilt u meer weten over ACT dan vindt u hier een toegankelijke introductie video over ACT. 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een klachtgerichte therapie. En wordt veel toegepast bij bijv. angstklachten, piekeren en stress/ burnout. CGT richt zich op het veranderen van gedachten en gedragspatronen die niet functioneel zijn en de emotionele problemen in stand houden.