Vergoeding

Ook in 2024 heeft Psychologiepraktijk Ronit Geessink geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat u zelf de rekening krijgt. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn ook bij contractvrij werkende psychologen wettelijk verplicht de psychologische hulpverlening van een BIG-geregistreerde GZ- psycholoog te vergoeden.

Voor een overzicht van vergoedingen zorgverzekeraars bij een contractvrije vrijgevestigde psycholoog kijk op deze link

Hoeveel u vergoed krijgt is dus afhankelijk van uw polis. Een vergoeding op restitutie basis betekent dat u het marktconforme tarief volledig vergoed krijgt. De rekening kunt u geheel declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een volledige restitutie-polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of zien op uw polis.

Heeft u een naturaverzekering, dan vergoedt uw verzekering meestal tussen de 60-80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het deel dat uw verzekering niet vergoedt is voor eigen rekening. Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt van uw kosten, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of kijk op eerder genoemde link. 

Ongeacht de polis die u heeft is er een wettelijk verplicht eigen risico. In 2022 en 2023 is het wettelijk verplicht eigen risico 385 euro.

Informeer vooraf goed bij uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt. Dan weet u precies hoeveel u zelf nog moet bijbetalen. Als u hier niet uitkomt of vragen over heeft, help ik u graag.

Overweging: Vraag uw werkgever een aanvullende vergoeding.

Psychische klachten hebben invloed op heel uw leven en dus ook op uw werk. En ook als u vastloopt in uw werk kan het zinvol zijn naar een psycholoog te gaan.

Voor uw herstel is een betrokken werkgever belangrijk. Mentaal, maar dat kan ook financieel. Als u bij een psycholoog in behandeling gaat is er meestal sprake van een psychische stoornis, zoals een angststoornis of depressie. Deze zorgt valt (deels) onder de zorgverzekering. Voor het gedeelte wat u (mogelijk) zelf moet betalen, kunt u overwegen het gesprek aan te gaan met uw werkgever voor een aanvullende vergoeding.

Omdat mijn ervaring is dat veel mensen het niet makkelijk vinden dit bespreekbaar te maken met hun leidinggevende geef ik hieronder vast enige, algemene tips:

-vraag de volledige aandacht, zorg dat uw leidinggevende echt even de tijd heeft voor u, dus bespreek het niet "op de gang" of als u leidinggevende geen tijd heeft.

-u hoeft niet alles tot in detail te delen als u dit niet wilt. U kunt ook aangeven: "dit is wat jullie van mij verwachten, dat kan ik op dit moment niet voor 100% leveren. Ik ben/ ga daarvoor in behandeling bij een psycholoog."

-maak uw probleem niet kleiner dan het is, wees eerlijk over de ernst. Als u dicht tegen uitval op het werk aanzit, is het belangrijk dit uit te spreken.

-probeer de link te leggen tussen uw behandeling en de belangen van de werkgever. Denk, naast verminderen van klachten, bijvoorbeeld ook aan stressmanagement, betere conflicthantering, betere grenzen bepalen en aangeven, voorkomen van volledige uitval et cetera.

-denk mee over het budget, uit welk potje zou het werkgeversbudget kunnen komen? Mogelijk is er een ontwikkelingsbudget of opleidingsbudget. U zou zelf alvast in uw CAO kunnen kijken.

Betaling

Omdat ik geen contracten heb afgesloten declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van mij de factuur en u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling aan mij. 

Verder lezen?

Op onderstaande sites kunt u, indien gewenst, verder lezen en vindt u overzichten van de restitutiepolissen en vergoedingen van de zorgverzekeraars bij contractvrije zorg: