Tarieven

Behandeling van een psychische stoornis valt binnen uw basisverzekering. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). 

Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg, zoals relatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Als dit op u van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of ik verwijs u terug naar uw huisarts of POH-GGZ. Vanaf de intake kan het eigen risico worden aangesproken.

Tarieven 2022.

Vanaf 1-1-2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van een consult. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 45 minuten. Het kan ook zijn dat een intake afspraak van 60 minuten wordt gepland of een EMDR-sessie van 90 minuten. Als uw afspraak uitloopt naar 60 minuten, dan betaalt u 60 minuten. Als voor uw afspraak 45 min is gereserveerd en uw afspraak duurt 35 minuten, dan betaalt u de gereserveerde tijd. Een intake afspraak valt onder diagnostiek en zijn meestal twee gesprekken.

Consulttype Duur NZA-tarief
Diagnostiek/intake 45 minuten 142,31 euro
Diagnostiek/intake 60 minuten 163,37 euro
Diagnostiek/intake 75 minuten 199,03 euro
Behandeling 45 minuten 120,99 euro
Behandeling 60 minuten 143,71 euro
Behandeling 75 minuten 176,88 euro
Behandeling 90 minuten 216,11 euro
 

Particulier tarief, geen verwijzing huisarts

In mijn praktijk kunt u ook terecht zonder verwijzing van een huisarts voor behandeling. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een diagnose die valt onder verzekerde zorg, voorbeelden hiervan zijn verwerkingsproblemen, aanpassingsproblemen, burn-out en werkgerelateerde problemen. Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw huisarts of zorgverzekering geïnformeerd wordt over uw bezoek aan een psycholoog of andere privacy-overwegingen. Bij onverzekerde zorg is er volledige keuzevrijheid van behandelmethoden, de duur en de frequentie van de contacten. Wanneer de klachten onder niet verzekerde zorg (OVP/OZP) vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening. Hiervoor zal €100 per sessie (45 min. gesprekstijd, 15 min administratietijd) in rekening worden gebracht (vrijgesteld van BTW). In dit geval stuur ik u per gesprek een factuur.