Tarieven

De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). In de GGZ is geen tarief per zitting maar wordt één bedrag voor de gehele behandeling (productgroep) gedeclareerd. U kunt dit achteraf bij uw zorgverzekeraar declareren.

De zorgverzekeraar vergoedt binnen de basis GGZ een drietal producten. Deze producten bestaan uit een vastgesteld aantal behandelminuten voor een vaststaand tarief. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Op basis van de informatie (zoals de ernst, complexiteit en beloop van uw klachten) uit het eerste intakegesprek met u, maak ik een inschatting hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op u van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake kunt u dan nog wel bij uw zorgverzekeraar declareren. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of ik verwijs u terug naar uw huisarts of POH-GGZ. Vanaf de intake kan het eigen risico worden aangesproken.

 

Overzicht productgroepen en de tarieven 2021.

# Traject Basis GGZ Omschrijving Duur Tarief
1 Basis Kort Lichte klachten 294 min. € 522,13
2 Basis Middel Matig ernstige klachten 495 min. € 885,01
3 Basis Intensief Ernstige klachten 750 min. € 1434,96
4 Onvolledig behandeltraject Geen diagnose of niet passend binnen BGGZ   € 228,04
 

Particulier tarief, geen verwijzing huisarts

In mijn praktijk kunt u ook terecht zonder verwijzing van een huisarts voor behandeling. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een diagnose die valt onder verzekerde zorg, voorbeelden hiervan zijn verwerkingsproblemen, aanpassingsproblemen, burn-out en werkgerelateerde problemen. Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw huisarts of zorgverzekering geïnformeerd wordt over uw bezoek aan een psycholoog of andere privacy-overwegingen. Bij onverzekerde zorg is er volledige keuzevrijheid van behandelmethoden, de duur en de frequentie van de contacten. Wanneer de klachten onder niet verzekerde zorg (OVP/OZP) vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening. Hiervoor zal €100 per sessie (45 min. gesprekstijd, 15 min administratietijd) in rekening worden gebracht (vrijgesteld van BTW). In dit geval stuur ik u per gesprek een factuur.