Vergoeding

In 2020 en 2021 heeft Psychologiepraktijk Ronit Geessink geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat u zelf de rekening krijgt. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn ook bij contractvrij werkende psychologen wettelijk verplicht de psychologische hulpverlening van een BIG-geregistreerde GZ- psycholoog te vergoeden.

Voor een overzicht van vergoedingen zorgverzekeraars bij een contractvrije vrijgevestigde psycholoog kijk op deze link: https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2019/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2020-Contractvrije-Psycholoog.pdf

Voor 2021 zijn de vergoedingen ook al bekend! Kijk op deze link voor een overzicht: https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2020/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf

Hoeveel u vergoed krijgt is dus afhankelijk van uw polis. Een vergoeding op restitutie basis betekent dat u het marktconforme tarief volledig vergoed krijgt. De rekening kunt u geheel declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een volledige restitutie-polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of via: www.zorgvoorkwaliteit.nu.

Heeft u een naturaverzekering, dan vergoedt uw verzekering meestal tussen de 60-80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het deel dat uw verzekering niet vergoed is voor eigen rekening. Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt voor uw kosten, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of kijk op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Ongeacht de polis die u heeft is er een wettelijk verplicht eigen risico. In 2020 is het wettelijk verplicht eigen risico 385 euro.

Informeer vooraf goed bij uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt. Dan weet u precies hoeveel u zelf nog moet bijbetalen. Als u hier niet uitkomt of vragen over heeft, help ik u graag.

Op onderstaande sites kunt u, indien gewenst, verder lezen en vindt u overzichten van de restitutiepolissen en vergoedingen van de zorgverzekeraars bij contractvrije zorg:

Betaling

Omdat ik geen contracten heb afgesloten declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van mij de factuur en u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling aan mij. Na afronding van het traject ontvangt u een officiële eindnota welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.